Kategorijos
Testai

Peizažas fotografijoje

Tarp XIX a. atsiradusios fotografijos ir peizažo žanro draugystė užgimė nuo pat pirmosios sėkmingai atliktos fotografijos, kurią padarė prancūzų išradėjęs Naiseforas Njepsas. Joje užfiksuotas urbanistinis peizažas – miesto, gatvės, pastatų, panorama. Peizažu (pranc. Paysage, pays – kraštas, vietovė) vadiname dailės, tapybos, grafikos, o taip pat ir meninės fotografijos kūrinį, kuriame vaizduojamas natūralus ar žmogaus paveiktas kraštovaizdis. Peizažas yra vienas seniausių žanrų fotografijoje, kurį stipriai įtakojo fotografijos technikos pažanga. Nuo XIX a. vid. paprastėjant fotografijos technikai, fotoaparatas tapo svarbia kelionių dalimi. Sparčiai daugėjo keliaujančių fotografų. Jų akis traukte traukė gamtos ir miestų vaizdai, kurie nufotografuoti atsidurdavo ant atvirukų ir pasklisdavo plačiai po įvairias šalis. Meninės peizažinės fotografijos pradininku Lietuvoje tituluojamas Janas Bulhakas, meniškas Vilniaus miesto panoramas ir apylinkių peizažus fiksavo Juozapas Čechavičius ir kt. Tarpukario Lietuvos fotografijoje, kurioje dominavo dokumentinis turinys, labai dažnai buvo perteikiami romantiški Lietuvos vietovaizdžiai. Tuo metu peizažas klestėjo ir reiškėsi daugelio lietuvių fotografų kūryboje – Vytauto Augustino, Petro Babicko, Povilo Karpavičiaus, Kazio Daugėlos, Balio Buračo, Stepono Kolupailos ir kt.

Po Antrojo pasaulinio karo reportažinė fotografija nustūmė peizažą į nuošalę. Sovietmečiu, anot fotografijos istoriko S. Žvirgždo, peizažinė fotografija buvo laikoma lengviausiu, neprestižiniu žanru. Visgi XX a. antroje pusėje peizažas atgimsta Jono Kalvelio, Audriaus Zavadskio, Romualdo Rakausko, Algimanto Kunčiaus, Kazimiero Mizgirio, Vaclovo Straukos darbuose ir suklesti peizažų meistro Stanislovo Žvirgdžo kūryboje. Anot menotyrininko V. Kinčinaičio: „kraštovaizdis sovietmečiu buvo atsitraukimo ir pusiausvyros atgavimo zona, ji depolitizuota, neutrali, ir dvasinio prabudimo šaltinis.“

Atlik testą!

Ši fotografija – tai vienas pačių pirmųjų Vilniaus vaizdų, datuojamas apie 1860 m. Joje atsiveria miesto urbanistinis peizažas nuo Tauro kalno. Nuotraukos autorius buvo 1863 m. sukilimo dalyvis, pirmasis Vilniaus vaizdų fotografas, stereoskopinės fotografijos pradininkas Lietuvoje. Kas jis?


Abdonas Korzonas
Juozapas Čechavičius
Aleksandras Štrausas

Puikiai!

Prašovei!

Matote vengrų fotografo užfiksuotą Kauno miesto peizažą, nufotografuotą 1861 m., tiesiant Varšuvos-Sankt Peterburgo geležinkelį. Nuotraukos autorius buvo pirmasis Kaune fotografavęs fotografas, kurio darbai pasiekė mūsų dienas. Kas jis?
Antalis Rohrbachas
Vaclovas Zatorskis
Jaroslavas Bžozovskis

Puikiai!

Prašovei!

Šis marinistinis peizažas darytas XIX a. pab. – XX a. pr. Jo autorius – fotografas tarnavęs Verkių dvare pas kunigaikštį Petrą Vitgenšteiną. Jis fiksavo dvaro gyvenimą, su kunigaikščių šeima aplankė daugelį Europos miestų. Kas šis fotografas?

 
Johanas Hiksa
Vilhelmas Zacharčikas
Stanislavas Filiberas Fleris

Puikiai!

Prašovei!

Fotografijoje darytoje 1897 m. matote miegančio Vezuvijaus ugnikalnio apylinkes. Nuotraukos autorius – grafas, mecenatas ir žymus kolekcininkas, pirmasis šalies keliautojas-fotografas. Kas jis?
Henrikas Benediktas Tiškevičius
Matas Šalčius
Albertas Streikovskis

Puikiai!

Prašovei!

Šioje fotografijoje, darytoje XIX a. pab., montažo būdu į vieną peizažą sujungti du skirtingi Palangos vaizdai – Birutės kalnas ir Baltijos jūros vaizdas iš kopų. Darbo autorė pirmoji Lietuvoje fotografė moteris. Kas ji?


Paulina Mongirdaitė
Domicėlė Tarabildienė
Veronika Šleivytė

Puikiai!

Prašovei!

1933 m. fotografijoje Sauginių piliakalnis užfiksuotas žymaus tarpukario Lietuvos etnografo, kraštotyrininko, spaudos darbuotojo, fotografo. Kas šio peizažo autorius?
Balys Buračas
Jonas Dvariškis
Steponas Kolupaila

Puikiai!

Prašovei!

1933 m. fotografijoje matote Nidos kopų peizažą. Jo autorius Lietuvos kultūros veikėjas – radijo žurnalistikos pradininkas, rašytojas, diplomatas, dailininkas, keliautojas, fotografas. Po Antrojo pasaulinio karo pasitraukė į Braziliją, ten nugyveno likusį gyvenimą. Kas jis?
Petras Babickas
Kazys Pakštas
Kazys Daugėla

Puikiai!

Prašovei!

Fotografija „Migla Molėtų laukuose", 1938 m. Jos autorius – inžinierus, fotografas. Jo sukurti tarpukario Lietuvos peizažai itin subtilūs ir romantiški. Per Antrąjį pasaulinį karą fotografas pasitraukė iš Lietuvos, apsigyveno Kempteno karo pabėgėlių stovykloje Vokietijoje, ten dėstė užsienio kalbas, vedė fotografijos kursus, 1949 m. išvyko į JAV. Kas jis?
Kazys Daugėla
Povilas Karpavičius
Vytautas Augustinas

Puikiai!

Prašovei!

Lietuvos fotografas, kuręs XX a. II p., meistriškai fiksavęs gamtos peizažus – savo kūrybą paskyręs miško ir kopų fotografavimui. Jo žymiausi ciklai taip ir vadinasi „Miškas“ ir „Kopos“. Kas šios nuotraukos autorius?
Jonas Kalvelis
Liudvikas Ruikas
Romualdas Rakauskas

Puikiai!

Prašovei!

Šio kūrėjo darbuose gamtovaizdis užima svarbią vietą. Jo kūryboje atskleidžiamas pamario krašto peizažas, marių būsenos, jų romantiškumas, idilė. Fotografo žymiausi ciklai „Paskutinis skambutis“, „Pamario motyvai“, „Kopos“, „Jaunoji Klaipėda.“ Kas šio peizažo autorius?
Vaclovas Straukas
Vitalijus Butyrinas
Antanas Sutkus

Puikiai!

Prašovei!

Fotografo darbų repertuare randame labai plačią temų ir žanrų įvairovę: nuo reportažinės fotografijos iki kraštovaizdžio panoramų. Ši 1968 m. fotografija iš ciklo „Sekmadieniai“. Kas jos autorius?
Algimantas Kunčius
Romualdas Pačėsa
Gintautas Stulgaitis

Puikiai!

Prašovei!

Fotografija iš jo bene žymausio ciklo „Žydėjimas“ kurto 1974–1984 m. laikotarpiu. Dešimtmetį fotografas fotografo pavasario žydėjimą skirtinguose Lietuvos vietovėse. Kas šis poetiškas ir lyriškas fotografas, kurio darbą matote?
Romualdas Rakauskas
Virgilijus Šonta
Stanislovas Žvirgždas

Puikiai!

Prašovei!

Fotografas studijavo organiškas skulptūrines formas aptinkamas gamtoje ir jas perteikdavo savo kūryboje. Žymiausi jo gamtos peizažai įamžinti cikluose „Pavasaris Rusnėje“, „Ruduo miške.“ Ši nuotrauka iš ciklo „Smėlis“, daryta 1972 m. Koks tai fotografas?
Audrius Zavadskis
Vitas Luckus
Aleksandras Macijauskas

Puikiai!

Prašovei!

Fotografija „Rudens kelias", 1982 m. Jos autorius – žymiausias mūsų dienų fotografas peizažistas, fotografijos istorikas, Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas. Savo darbuose jis vengia civilizacijos požymių. Kas jis?
Stanislovas Žvirgždas
Virginijus Kinčinaitis
Romualdas Požerskis

Puikiai!

Prašovei!

Fotografijoje atsiveria peizažas nuo Sprūdžio piliakalnio. Nuotraukos autorius žinomas portretistas. Paskutiniaisiais metais keliaudamas po Lietuvą, savo kūrybos lauką praplėtė peizažų fotografijomis, įamžindamas Lietuvišką kraštovaizdį. Šis darbas eksponuojamas parodoje „Per Lietuvą – per Dievo sodą“. Kas šis fotografas?
Algimantas Aleksandravičius
Jonas Staselis
Eugenijus Barzdžius

Puikiai!

Prašovei!

Share the quiz to show your results !

Subscribe to see your results

Atpažink peizažo fotografijų autorius!

Atsakėte %%score%% iš %%total%% galimų

%%description%%

%%description%%

Loading...

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *